Dokumenty

Dokumenty svazu

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který je možné podepsat na akcích ČSSH. Kromě fotografické, nebo video dokumentace akcí ČSSH nedochází k žádnému zpracování osobních údajů.

 

Pro uplatnění práva na odvolání souhlasu použijte emailový kontakt: info@sprtec.net.

Soutěžní řád soutěží ČSSH 2018/2019

Soutěžní řád platný pro sezónu 2018 / 2019.

Oficiální soutěžní pravidla pro stolního hokej - šprtec

Zde si můžete přečíst, nebo stáhnout oficiální soutěžní pravidla pro stolní hokej - šprtec platná pro ČSSH

Stanovy Českého svazu

V lednu 2017 byl Český svaz stolního hokeje zapsán do spolkového rejstříku jak zapsaný spolek.
Tím také nabyly platnost nové Stanovy spolku, které zde nabízíme ke stažení:

Etický kodex

Etický kodex Českého svazu stolního hokeje

§1 Úvodní ustanovení

Český svaz stolního hokeje (dále jen ČSSH nebo Svaz) je občanským sdružením fyzických a právnických osob s působností na území České republiky, založeným na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Tento etický kodex (dále jen kodex ) obsahuje etické zásady, kterými se řídí členové ČSSH.

Členové sdružení v ČSSH se v souladu se Stanovami zavazují dodržovat tato ustanovení a za jejich dodržování být odpovědni výkonnému výboru ČSSH a valné hromadě.Kodex upravuje chování, práva a povinnosti člena ČSSH ve vztahu:

  • k zájmům ČSSH,
  • k ostatním členům ČSSH
Přihlásit se k odběru RSS - Dokumenty