Oznámení     

Finálový turnaj jednotlivců se z důvodu nařízení vlády odkládá. Náhradní termín bude oznámen.

Nová sezóna bude započata teprve po dohrání sezóny aktuální. Na začátku nové sezóny budou znovu domluveny termíny jednotlivých turnajů, popřípadě samotná organizace sezóny.

Zápis a rozhodnutí z Valné hromady 2020

V zábřehu se 13.6.2020 konala každoroční Valná hromada Českého svazu stolního hokeje. Hlavní téma letošní Valné hromady byl způsob dokončení přerušené sezóny 2019/2020 a herní systém nové sezóny. 

Valná hromada rozhodla, že sezóna 2019/2020 bude kompletně dohrána a to po prázdninové přestávce s navrženými termíny turnajů:

 

26.09.2020 3.10.2020 - 3. Družstva (Střelice) (organizační změna)
10.10.2020 - 5. Grand Prix (ValMez)
24.10.2020 - Finále jednotlivců (Střelice)

Začátek nové sezóny 2020/2021 bude posunut na listopad s navrženými termíny turnajů jednotlivců:  

21.11.2020 - 1. turnaj ValMez
05.12.2020 - 2. turnaj ValMez
16.01.2021 - 3. turnaj Zábřeh
20.02.2021 - 4. turnaj Zábřeh
20.03.2021 - 5. turnaj Střelice

a finálovým turnajem jednotlivců:

17.04.2021 - Střelice

Dále Valná hromada rozhodla o úpravě soutěže družstev. V sezńě 2020/2021 se budou jednotlivá družstva kvalifikovat na finálový turnaj družstev přes turnaje jednotlivců. Na těchto turnajích budou započítány body třech nejlépe umístěných hráčů z každého klubu do soutěže družstev. Do finálového turnaje družstev postoupí 3 družstva s nejvyšším počtem získaných bodů za sezónu. Termín finálového turnaje družstev byl navržen:

15.05.2021 - Vsetín

Dále byl schválen návrh testovací soutěže čtyřher. Specifika tohoto formátu jsou popsány v soutěžním řádu pro sezónu 2020/2021 nebo doplnění pravidel čtyřhry zde:

Doplňující pravidla pro čtyřhru

Termíny turnajů čtyřhry byly navrženy tyto:

30.01.2021 - 1. turnaj Vsetín
06.03.2021 - 2. turnaj Zábřeh
12.06.2021 - 3. turnaj Střelice (místo Prezidentského poháru)

Termín příští valné hromady byl navržen:

12.06.2021 - Střelice

Na závěr Valná hromada projednávala postoj klubů k návrhu ČSBH (Unie hráčů stolního hokeje). Valná hromada se domluvila, že Český svaz stolního hokeje by si měl zachovat samostatnost a sloučení těchto subjektů není na pořadu dne. Na druhou stranu, ale nezavrhujeme jednání a budoucí spolupráci a hlavně (jako od našeho založení) i nadále platí, že na našich turnajích může startovat kdokoliv a to bez jakýchkoliv postihů.

V příloze je umístěn odkaz na soutěžní řád pro sezónu 2020/2021 a kompletní zápis z Valné hromady.