Pozvánka na Valnou hromadu a Prezidentský pohár 2023

Srdečně Vás zveme na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 9.12.2023 v Zábřeze v zasedací místnosti fotbalového stadionu. Valná hromada bude již tradičně doprovázena šprtcovým miniturnajem, který začíná v 10.00. Po odehrání turnaje začne Valná hromada. Očekávaný začátek Valné hromady 14.30. Je samozřejmě možné se zúčastnit pouze turnaje nebo pouze Valné hromady.

Informace o miniturnaji:

Turnaj bude odehrán nejspíše na 5 kol švýcarským systémem bez rozhodčích s následným playoff. Turnaj se bude hrát bez rozhodčích a startovné bude 50 kč. Z důvodu kapacity prostor prosíme o včasné přihlášení na turnaj na email info@sprtec.net do čtvrtka 7.12.2023. Účast bez přihlášení je možná jen do naplnění kapacity turnaje.

Informace k Valné hromadě:

Valná hromada začne po turnaji. Účast na valné hromadě je možná pro všechny zájemce. Hlasovací právo se řídí stanovami spolku.

Předběžný program VH:

  1. Zahájení VH
  2. Informace o hospodaření
  3. Návrh a program soutěží pro sezónu 2024
  4. Diskuse k případným změnám v soutěžním řádu, úpravám pravidel apod.
  5. Rozprava
  6. Závěr VH