Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR na turnajích a dalších akcích pořádaných Českým svazem stolního hokeje (dále ČSSH)

Přihlášením se na akci pořádanou ČSSH se předpokládá, že účastník má zájem se dané akce zúčastnit, tedy musí být jeho údaje zpracovány pro potřeby správné organizaci turnaje. Tento zájem má jak účastník, tak organizátor, který má oprávněný zájem tyto informace mít k dispozici pro nezbytnou organizaci a vyhodnocení akce. Zveřejnění výsledků a dalších záznamů na webových stránkách ČSSH (sprtec.net) podléhá zájmům informování veřejnosti, na který se nařízení GDPR nevztahuje.

Přihlášením se na turnaj a zaplacením startovného uděluje účastník souhlas s použitím všech potřebných údajů pro organizaci turnaje jako jméno, klubovou příslušnost, kategorii, datum narození atd. stejně jako případné fotografické a video záznamy vzniklé na akci. Tyto záznamy z akcí ČSSH mohou být umístěny na sociálních sítích, webových stránkách a video portálech. Dále účastník souhlasí s použitím pořízených obrazových materiálů pro propagaci ČSSH a akcí ČSSH. Tento souhlas se pro každou akci ČSSH archivuje na tzv. přihlašovacím archu. Souhlas se vztahuje i na všechny obrazové materiály pořízené a zveřejněné ostatními účastníky turnaje na akcích ČSSH.

Tento souhlas je možné dle nařízení GDPR odvolat buď osobně, popř. požadavkem zaslaným na email info@sprtec.net. Odvolání souhlasu směřující na záznamy zveřejněné mimo kanály ČSSH je potřeba odvolat dle pokynů na odvolání souhlasu daného subjektu, který tyto záznamy zveřejnil a který musí mít tento kontakt na odvolání souhlasu zveřejněný.