Stanovy Českého svazu stolního hokeje

V lednu 2017 byl Český svaz stolního hokeje zapsán do spolkového rejstříku jak zapsaný spolek.
Tím také nabyly platnost nové Stanovy spolku, které zde nabízíme ke stažení: