Zápis a rozhodnutí z Valné hromady 2020

V zábřehu se 13.6.2020 konala každoroční Valná hromada Českého svazu stolního hokeje. Hlavní téma letošní Valné hromady byl způsob dokončení přerušené sezóny 2019/2020 a herní systém nové sezóny. 

Valná hromada rozhodla, že sezóna 2019/2020 bude kompletně dohrána a to po prázdninové přestávce s navrženými termíny turnajů:

26.09.2020 3.10.2020 – 3. Družstva (Střelice) (organizační změna)
10.10.2020 – 5. Grand Prix (ValMez)
24.10.2020 – Finále jednotlivců (Střelice)

Začátek nové sezóny 2020/2021 bude posunut na listopad s navrženými termíny turnajů jednotlivců:  

21.11.2020 – 1. turnaj ValMez
05.12.2020 – 2. turnaj ValMez
16.01.2021 – 3. turnaj Zábřeh
20.02.2021 – 4. turnaj Zábřeh
20.03.2021 – 5. turnaj Střelice

a finálovým turnajem jednotlivců:

17.04.2021 – Střelice

Dále Valná hromada rozhodla o úpravě soutěže družstev. V sezńě 2020/2021 se budou jednotlivá družstva kvalifikovat na finálový turnaj družstev přes turnaje jednotlivců. Na těchto turnajích budou započítány body třech nejlépe umístěných hráčů z každého klubu do soutěže družstev. Do finálového turnaje družstev postoupí 3 družstva s nejvyšším počtem získaných bodů za sezónu. Termín finálového turnaje družstev byl navržen:

15.05.2021 – Vsetín

Dále byl schválen návrh testovací soutěže čtyřher. Specifika tohoto formátu jsou popsány v soutěžním řádu pro sezónu 2020/2021 nebo doplnění pravidel čtyřhry zde:

Doplňující pravidla pro čtyřhru

Termíny turnajů čtyřhry byly navrženy tyto:

30.01.2021 – 1. turnaj Vsetín
06.03.2021 – 2. turnaj Zábřeh
12.06.2021 – 3. turnaj Střelice (místo Prezidentského poháru)

Termín příští valné hromady byl navržen:

12.06.2021 – Střelice

Na závěr Valná hromada projednávala postoj klubů k návrhu ČSBH (Unie hráčů stolního hokeje). Valná hromada se domluvila, že Český svaz stolního hokeje by si měl zachovat samostatnost a sloučení těchto subjektů není na pořadu dne. Na druhou stranu, ale nezavrhujeme jednání a budoucí spolupráci a hlavně (jako od našeho založení) i nadále platí, že na našich turnajích může startovat kdokoliv a to bez jakýchkoliv postihů.

V příloze je umístěn odkaz na soutěžní řád pro sezónu 2020/2021 a kompletní zápis z Valné hromady.